Thursday, June 1

Mustafë Bajrami në Top Channel: Kur’ani flet edhe për tokën nëse është e sheshtë apo e rrumbullakët!

Debati i këtyre ditëve nëse toka është e sheshtë apo e rrumbullakët ka zgjuar interesimin e opinionit shqiptar. Janë dhënë mendime të ndryshme e pati edhe nga ata që thanë se toka është e sheshtë dhe se nuk sillet rreth diellit por dielli sillet rreth saj.

I kypur në këtë debat, Mustafë Bajrami ka shprehur mendimin islam në lidhje me këtë çështje. Sipas tij, Kur’ani, si libër hyjnorë që është përmbledhje formulash, ligjesh dhe mësimesh të nevojshme për njeriun, nuk ndalet në detaje të tepruar për këto tema.

Ai thotë se Kur’ani nxitë dijetarët kompetentë të bëjnë hulumtimet e nevojshme për tema dhe në mënyrë profesionale t’i shpjegojnë ato.

Bajrami ka thënë se debati shkencë-fe, është debat i ri që është shpërfaqur në këto 200-300 vjetët e fundit në Evropë. Dhe ate, sipas tij, si rezultat i luftës së elitave intelektuale evropiane që po kundërshtonin qëndrimet e ngurta të Kishës.

“Në historinë Islame ky debat nuk ka ekzistuar kurrë, nuk ekziston as sot e kësaj dite. Sepse Kur’ani nuk e ndanë shkencën nga feja por i qon të dyja së bashku” thotë Mustafë Bajrami.

Përveç tjerash, thotë ai, kosmosografia, kosmologjia dhe astrologjia kishte gjetur një zhvillim të paparë deri atëherë. Kjo, sipas tij, për shkak se shumë ajete të Kur’anit po flisnin për trupa qiellorë, për tokën, diellin, natën, ditën, lëvizjet në galaksi e të ngjashme.