Enver Hoxha para 40 viteve: Shqiptarët e Kosovës janë më patriotë se ne të Shqipërisë!

Enver Hoxha më dëgjoi me vëmendje dhe, pasi mbarova, tha: ‘Jam i informuar për punën që bëhet në drejtim të Kosovës e të viseve të tjera shqiptare. Këto marrëdhënie po na ecin mirë, se ti je ministre e Arsimit dhe Kulturës, që vjen nga një familje e madhe patriote. Edhe për vizitën e ministrit të Kosovës jam i informuar se qe një vizitë e suksesshme’.Hvp vid eon 5 sekvnda dhe shfvqen pam jet eks kluziveLEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN

Pastaj menjëherë Hoxha i ka komunikuar: ‘Ti do të jesh e privilegjuar, se sivjet do t’i kthesh vizitën ministrit të Kosovës, pra do të shkosh në Kosovë. Ata janë më patriotë se ne këtu, sepse po luftojnë për të mbijetuar e përparuar dhe për të ringritur ndërgjegjen kombëtare në kushtet e një regjimi të dyfishtë, të atij titist, dhe të shov inizmave serbe, maqedonase dhe malazeze, që po ngrenë krye e po aca rojnë gjendjen në Kosovë. Edhe unë jam me mendimin tënd. Të mos i lejoni që t’i etiketojnë shqiptarët e Kosovës, se ky apo ai është ag jent i UDB-së e sp iunë. Ata janë e mbeten vëllezërit tanë të një gjaku e të një et nogjeneze historiko-kulturore’”.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *