I merrte pensionin e mamasë ”, Zonja Eni shta.ng em.igrantin në Itali: Une ty kam për të të

I merrte pensionin e mamasë ”, Zonja Eni shta.ng em.igrantin në Itali: Une ty kam për të të

Një situatë e t ensionuar është sh ë nu ar në r ubrikën “Shihemi në Gj y q” të em isionit “E diela shqiptare”, gjatë një bi se de telefonike.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Ba shkëshortët Flutura dhe Arbeni kishin ardhur këtë të diel në se a n c ën e nd ërmjetësimit, që dr ejtohet nga ju ristja dhe av okatja e njohur, Eni Çobani, për të zgj i dh u r një pr oblem mes tyre.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *