”Dua të kem familjen më të madhe në botë”/ Ka 11 fëmijë, 23-vjeçarja: Jam gati të jap kaq para, mbetuni shtatzënë dhe m’i jepni mua

Një vajzë e re nënë e 11 fëmijëve, thotë se dëshiron të ketë dhjetra fëmijë të tjerë dhe është e gatshme të paguajë për to nga “nënat bartëse”.
23-vjeçarja ruse Chri stina Ozturk, ka tashmë 11 fëmi jë të saj por dëshiron dhjetra të tjerë nga nëna surrogate Ajo ka vetë li ndur vetëm të parin
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Në na e re thotë se adhuron jetën familjare me bashkëshortin biznesmen Ga lip Ozturk, 56 vjeç, prandaj është e gatshme të paguajë deri në 1 milionë euro për lind jen e beb eve nga nënat bartëse “Për momentin, unë kam dhjetë fëm ijë si dhe Olivia që ka ar dhur e fundit muajin që shkoi,” tha Chris tina për rrjetin Newsflash.
“Unë kam lindur vaj zën ti me më të madhe Vika gjashtë vjet më parë. Pjesa tjetër e fëmi jëve janë gjenet ikisht tanët, nga bashkësh orti dhe unë, por janë bartur nga nëna bartëse”
Çifti milioner kishin thënë më herët në rrjetet sociale se dëshi ronin të kishin 100 fëm ijë, por më pas pranuan ishte vetëm një numër për të treguar se dëshirojnë të shtojnë sa më shumë familjen “Nuk e di sa do të mund të kemi por sigurisht që nuk do të ndal ojmë me kaq,” thotë nëna adhuruese e beb eve.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *