I zb.ulon lidhjen e fsh.ehtë, babai bën ve.primin e pa.imagji.nueshëm me vajzën e tij..

I zb.ulon lidhjen e fsh.ehtë, babai bën ve.primin e pa.imagji.nueshëm me vajzën e tij..

Një ngj.arje e rën.dë ka ndo.dhur dy ditë më parë në qytetin e Divj.akës. Një 18 vjeç are ka de no ncu ar babain e saj, I cili ka perf un duar në b.ur g. Vajza e den.onco i atë përdh.un ë dhe kër.cënim, sepse i ati i vuri ult im at um që të ndahej nga i dashuri i saj. Ng.jarja ndo.dhi dy ditë më parë, kur vajza maturante në gjimnazin e këtij qyteti, V.Gj., ka treguar në familje se prej disa kohësh ishte… LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *