Çdo or ar zgjimi tregon një problem shëndetësor; nëse zgjoheni në 3, 4 ose 5 të mëngjesit trupi juaj po vu an nga këto së mundje

A jeni zgjuar kohët e fundit rreth të njëjtën kohë çdo natë? E pra, sipas Mjekësisë Tradicionale Kineze (TCM), ajo kohë mund të nënkuptojë një çekui libër në një sistem të veçantë të organeve. Teoria e TCM beson se mirëqenia jonë shpirt ërore dhe shënd eti fizik janë të lidhura drejtpërdrejt me si stemet dhe rit met e brendshme.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Studimet kanë treguar se edhe disa ditë të një gjumi të çrre gullt mund të shkaktojnë :
Sh tim në peshë / Rri tje e ore ksit / Infl amacion i rritur
Rritja e pre sionit të gj akut / Rritja e nive leve të kor tizolit (një hormon str esi)
Rritje të nivelit të she qerit në gj ak
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *