Ásnjë mjek nuk mund t’ia gjejë dot hallin kësaj gruaje, derisa dy burra i shkojnë asaj në shtëpi!. Ja çfarë ç’hall kishte!

Për 10 vjet, mjekët nuk kanë arritur të diagnostikojnë sëm undjen e saj, por dy punëtorë zbulojnë misterin.Tregime si ky që do t’ju tregojmë janë shumë më të zakonshme se sa që mund të duket, kështu që ju duhet ta lexoni me kujdes dhe të nxirrni një mësim të rëndësishëm nga ai.
Për shëndetin tuaj dhe atë të të dashurve tuaj.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Kathy Wilson ka kaluar 10 vitet e fundit të jetës së saj në një ma kth të vërtetë.Ájo ishte vazhdimisht e sëm urë, iu nënshtrua kontrolleve të vazhdueshme, por mjekët nuk mund t’i jepnin përgjigje gjendjes së saj të ke qësimit progresiv.Ájo kishte arritur një pikë të paralizës pothuajse të plotë, vazhdimisht nën një gjendje të eth shme, duke vuajtur jo vetëm fizikisht, por edhe psik ologjikisht.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *