E Dini Se Çduhet të bësh kur e dëgjon gjelin apo gomarin të këndoj?!

E Dini Se Çduhet të bësh kur e dëgjon gjelin apo gomarin të këndoj?!

Kur dëgjoni gjelin apo gomarin natën!

Nga Ebu Hurejrah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë:

“Kur të dëgjoni gjelin që këndon natën, kërkojini Allahut prej të mirave të Tij dhe shpresoni prej Tij, sepse ai (gjeli) ka parë engjëll.
E nëse dëgjoni pëllitjen e gomarit natën, kërkojini mbrojtje Allahut prej she’jtanit, sepse ai ka parë shej’tan.”

E nëse dëgjoni pëllitjen e gomarit natën, kërkojini mbrojtje Allahut prej shej’tanit, sepse ai ka parë she’jtan.”
“Sahihah” (3183)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *