Pa asnje dhëmb ne goje gruaja e re perIot per dhu.nën ekstreme të ish-burrit që për pak i mori jetën

Dh.u.na në familje është një nga fen omenet më shqe tësuese të shoqërisë tonë edhe pse prej shumë vitesh po punohet për ta parand aluar atë, por dhe për të ndërgje gjësuar masën e gjerë për pa sojat që shkakton ajo. Pava rësisht përpj ekjeve të shumta dhe temave të trajtuara në ekranet televizive, përsëri dh.u.na në familje mbetet një pl..a.gë për shoqërinë shqiptare. LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE

Shumë gra dh.u.n.ohen vazhdimisht si psik ologjikisht dhe fizikisht nga bashkëshortit të cilat futen në një labirint të paf und pasigurish dhe f.r.ike duke u zhy tur në një er.rësirë të pamba rimtë. Rrallë herë ndodh që disa prej tyre të gjejnë forcën për të re aguar e për t’i thënë “STOP!” d.h.u.n.ës. E tillë ishte dhe historia e Raimondës që u tra jtua mbrëmjen e sotme në programin “Dua të të bëj të lumtur” e cila për vite të tëra ishte detyr.uar të përballonte dh.u.n.ën e ushtruar vetëm me që llimin që fëmijët e saj të mos rriteshin pa një baba. Në studion e programit “Dua të të bëj të lumtur” kishte ardhur motra e Raimondës, Malbora e cila rr ëfeu kalvarin e vua.j..tj.eve që Monda kishte kaluar. Raimonda ishte martuar me mblesëri shumë vite më parë dhe pr oblemet në çift kishin nisur menjëherë. Ish-bashkëshorti i Mondës bëhej xh eloz për të pa asnjë shkak dhe për këtë arsye e dh.u.no.ntë gjatë gjithë kohës, madje ai kishte usht ruar dh.u.n.ë dhe gjatë periudhës që ajo kishte qenë shtatzanë. LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *