Lajm

A Ka Rën dësi Madh eësia? Përgjigjet E Gjii nekologëve Do T’ju Lë në Me Gojën Hapur

A Ka Rën dësi Madh eësia? Përgjigjet E Gjii nekologëve Do T’ju Lë në Me Gojën Hapur

Që në moshë të adoleshencës meshkujt flasin për madhësinë e “mikut” të tyre, organit riprodhues … Ata e bëjnë krahasimin me shokët e

tyre të klasës, flasin për këtë dhe konsultohen rreth masave. Ndonjëherë ata kërkojnë këshilla nga miqtë ose mjeku i tyre. Le të themi se është një lloj mendimi fiks i gjinekologut ku ai thot se madhesia ka shum