Lajm

Erdogan E Çon Gjithë Botën Në Këmbë! Shikoni Si I Quan Shqipëtarët, Është Për Tu Habitur…

Presidenti i Turqisë madje i quan shqiptarët vell ezer. Në lagjen ku unë jetoja si femije kishim shumë fq injë vëllezër shqiptarë, me ata lua nim dhe me ta jemi rritur/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

. Në lagje e kishim një hallë shqip.tare dhe mund te them qe ne duart e saj jam rri tur. Deri tani në shtetin tim asnje te keqe nuk kam dë.gjuar nga /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

vëlle zërit shqiptarë, dhe shpre.sojmë kjo miqësi do të vazhdoj gjith.mone. Erdogan presi dnenti turk kishte dekla.ruar para një kohë respektin që ai ka për popu llin shqiptar. Presi/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet