Lajm

Kjo mësuese u dha nxënësve një mësim që nuk gjendej në asnjë tekst shkollor e që u bë thesar i çmuar!

Një ditë, një mësuese matematike nga Minnesota përgatiti për nxënësit e saj një mësim shumë interesant. Ajo u kërkoi nxënësve të rendisnin /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

në një copë letër emrat e të gjithë shokëve të klasës. Më pas u kërkoi që të mendonin për gjënë më të bukur për secilin prej shokëve dhe ta shkruanin përkrah emrit të tyre./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Në fund të mësimit, çdo nxënës mbante në dorë letrën e vet. Ishte e premte. Gjatë fundjavës mësuesja lexoi të gjitha fletët. Emrin e secilit nxënës e shkroi në një fletë të veçantë dhe bashkoi të gjitha mendimet /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet