Lajm

Del në rrugë, prek 100 mes hkuj në or ganin gje nital, arsyeja e kësaj vajze do ju bef asojë…(VIDEO)

Del në rrugë, prek 100 mes hkuj në or ganin gje nital, arsyeja e kësaj vajze do ju bef asojë…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Një eksp eriment social i zhvi lluar në Brazil ka vënë në pr ovë rreth 100 meshkuj.E themi këtë, pasi një mod ele ka pre kur tek or gani gj.enital meshkuj të cilët ishin/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet