Lajm

Bëri se,S me grüän e shefit, pör äjö që pësön më päs e bën të pendöhet k eq…!!

Një shofer në Indi është ver buar pasi u sul.mua me ac id në fytyrë si hakm.arrje për lidhjen me gruan e shefit të tij.Mjekët thonë se Ga.utam /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

30 vjeç, ka humbur 90 përqind të viz.ionit të tij pas sul.mit.Ai ka aku zuar zyrt.arisht personat që e su.lmuan të cilët sipas tij ishin të paguar nga/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet