Lajm

Ü märtövä ne Fshät dhe käm dy fëmijë,pör shträti i Sämiüt ende më kë naq ndryshe…

U martova ne Fshat dhe kam dy fëmijë,por sht ra.ti i Samiut ende më kë naq ndryshe…Nuk mundja t’I ndaja sytë dhe nuk mundja t’i rezistoja ëmbëlsisë /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

tënde ndaj meje, sjelljes së mirë dhe përshtypjes e të qenit njeri.U martuam, lindëm 2 fëmijë dhe dashuria vetëm se bëhej më e fortë.Çdo ditë më bëje krenare me sjelljet dhe kujdesin si bashkëshort, por…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet