Lajm

Sho.kue.se, e rën dë, ah o Zot çfarë përj.etonte ajo vajzë. Pesë persona përdh.unojnë 15 vjec.aren ne Lezhe..!!

Një rast sho.kues abu.zimi me të m.itur është zbu.luar sot nga po.licia në qytetin e Lezhës.Pesë persona ranë në pra.nga pasi dyshohet /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

se kanë ab.uzuar se.ksual.isht me një 15-vjeça.re, të cilës gjithashtu i kanë bërë pre.sione dhe sha.ntazhe për të mos treguar.Specialistët për Hetimin e Kr.imit në Komi.sariatin e Po.licisë Mirditë kanë ar.restuar në fla.grancë…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet