Lajm

Dashnori i kapur në befasi bën gjestin që do ju lërë pa fjalë,ike nga kulmi i shtepis dhe ben…(VIDEO)

Çfarë bën një njeri i zhv eshur në majë të një çatie? Në këtë rast, ka dalë ti shpëtojë ba shkëshortit të së das hurës.Burri që shihni në fotografi, thuhet se, ishte në banesë bashkë me të da shurën,/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

kur aty vjen i shoqi i kësaj të fundit. Kjo duket se i kapi aq në be fasi, saqë dashnori i fla ktë nuk kishte kohë as për tu ve shur. Dhe ashtu, lak uriq, doli nga dritarja në çati për t’iu fsh ehur burrit.Për çi ftin e tra dhtarëve, me siguri, ndodhia ka qenë drit hëruese, ndërsa për spe ktatorët, shumë argë tuese/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Në videon, një filmon ngj arjen e paz akontë, personi që mban apa ratin që ka fik suar pamjet, duket se arg ëtohet pa masë, saqë nuk mban dot të qes hurën.Pas pu bli kimit të pamjeve, video ka bërë xhi ron e rrjetit…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet