Lajm

O Zot I Madh Makina U Bë Copash Vajza 4 Vjeçe Jep Shpirt Në Vend,Nena Dhe Babai Mbijetojne

Ak sid enti ka ndodhur në Karabuk të Turqise, familja e cila ishte duke kthyer nga pikniku u p er pla s me ka mionin që vinte nga ana e kundert./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Sipas inform acio neve të para thuhet se shoferi i vetures Muhammet J hu mbi kont rollin pershkak rrugës rrësh qitëse dhe g od. iti ka mi onin që vinte nga ana e k.un dërt./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Për plas ja ishte aq e fuqishme saqe v.etura u bë co pa-co pa,vajza e vogel 4 vjecare u ho dh nga vet ura ne rru ge,kurse nena dhe babai kishin ng ecur ne mak ine.Vajza e vogel me ndi hm en e shofereve te tjere qe kalonin nga rruga u de rgua ne spi tal mirpo per fat te ke q nuk mu ndej te s hpe tohej pavarësisht te te gjitha int erveni meve../Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet