Lajm

РērIot рoIiсi në Greqi: Foѕhnja nuk рo qante рor рērрiqej tē zgjonte nēnēn, babaít i kíѕhte rēnē të fíkēt…(VIDEO)

Pas ngja rj es së rën dë që ndodhi ditën e djeshme në Greqi, kryetari i Shoqatës së zyrtarëve po licore të Atikës Juglindore, George Kalliakamanis, ka bë rë me dije, se uniformat blu kanë gjetur pranë 20-vjeçares se ciles hajdutett i moren je ten, foshnjën e saj vetëm

11-muajshe, e cila po për piqej që ta zgjo nte.Polici, the kson se është per lotur nga ajo që ka parë brenda shtëpisë ku burri ishte i lidhur, nëna 20-vjeçare pa shenja jete në dy she me, e foshnja e saj vajzë nuk po qa nte, por po përpiqej të zgj onte të ëmën, raporton Protothema.

Tro ndi tëse është dhe ajo që i ka ndodhur bashkëshortit të se rese.Sipas raportimeve, i tr au mat izuar nga ajo që ka parë, atij i kishin hum bur ndje njat. Grabitësit para se të mby sn in nënën, i kanë drejtuar ar mën foshnjës duke kër cënuar prindërit e saj që të tregojnë ku i kanë paratë. Gjithashtu thuhet se piloti vua nte nga hipo ksemia dhe hu mbi për kohësisht vetë dijen dhe nuk mund të kujtohej.