Lajm

Vajza nga Shtimja që nuk u pranua në “FSK për shkak të mbulesës”

“Në intervistë më është ce kur çështja e mbulesës në fillim të testimit.Më është bërë e ditur se mbulesa do të jetë sh kaku kryesor për mospranim, ku dhe pala intervistuese ka kërkuar nëse pranoj të bëj një ma rrëveshje me ta, që në ra st të pranimit ta heq mbulesën.Unë nuk kam pranuar të heq mbulesën, por kam pranuar se të gjitha k odet do t’i pranoj”, rrëfen Ramadani./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Rezultatet e intervistës ishin publikuar pak ditë më vonë Ajo në testin e njohurive të përgjithshme, kishte kaluar 65 për qind dhe në testim fizik 90 për qind, por në intervistë ishte vlerësuar me zero pikë.DUKE /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

“Në intervistë më është c ekur çështja e mbulesës në fillim të testimit.Më është bërë e ditur se mbulesa do të je të shkaku kryesor për mospranim, ku dhe pala intervistuese ka kërkuar nëse pranoj të bëj një marrëveshje me ta, që në ra st të pranimit ta heq mbulesën.Unë nuk kam pranuar të heq mbulesën, por kam pranuar se të gjitha k odet do t’i pranoj”, rrëfen Ramadani./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet