Lajm

‘Rrëfimi i një tranѕgjinori’: Ѕhkoja dhe në kiѕhë, të bëheѕha maѕhkull(VIDEO)

“Të jesh transgjinor në Shqipëri”, kështu quhet e k s po z i t a e ç elur në Shtëpinë e Europës, në Tiranë, në kuadër të Muajit të Krenarisë kudo në botë.Po si është të jesh tr a nsg ji nor në Shqipëri. Realiteti tregon se anëtarët e këtij komuniteti, shpesh duhet të ma skohen, ta mohojnë, apo ta fsh ehin i dentitetin se ks ual dhe jo rrallëherë të bien pre e dhu nës ve rbale dhe fiz ike.

“Të jesh tr a ng jinor, është më mirë të mos jesh fare në Shqipëri. Ti je i përjashtuar nga jeta familjare, je i përjashtuar nga jeta shoqërore dhe ekonomike. Mua m’u desh shumë kohë që ta pranoja i dentitetin tim gj inor.Kur isha si mashkull përfundova shkollën, kam punuar në television, dhe në punë të ndryshme.

Zgjodha edhe të shkoja në kishë për të ndryshuar ndoshta mendimet e mia, ndoshta dora e Z otit do të më bënte mashkull. Si gurisht që nuk f unksionoi.Unë mora postet më të larta në kishë dhe po në kishë më gj ykonin dhe më thoshin që ti nuk duhet të jesh tek p riftëria, por duhet të shkosh te shoqata e nd ihmës.