Lajm

E ek.zekut.uan në karr.ige el.ek.trike kur ishte 14 vjeç, por ja çfarë ndodhi 70 vjet më vonë (VIDEO)

George Stinney Jr. ishte personi më i ri i dën.uar me vd.ekje në shekullin e 20-të në Shtetet e Bashkuara. Ai ishte vetëm 14 vjeç kur u ek.zekut.ua në ka.rri.gen el.ek.trike.

Gjatë gjithë gjyqit të tij dhe deri në ditën e ek.zeku.timit të tij, adoleshenti mbante në duar një Bibël, duke pretenduar gjithmonë pafajësinë.

George për vr.as.jen e dy vajzave të bardha, Betty nga 11 vjeç dhe Mary e 7 vjeç; kufomat e tyre u gjetën pranë shtëpisë ku ai banonte me prindërit e tij.