Lajm

Del në rrugë, prek 100 mes hkuj në or ganin gje nital, arsyeja e kësaj vajze do ju bef asojë…(VIDEO)

Del në rrugë, prek 100 mes hkuj në or ganin gje nital, arsyeja e kësaj vajze do ju bef asojë…(VIDEO)/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Një eksp eriment social i zhvi lluar në Brazil ka vënë në pr ovë rreth 100 meshkuj.E themi këtë, pasi një mod ele ka pre kur tek or gani gj.enital meshkuj të cilët ishin .…Ndiqen! videon per te kuptuar se per qfare behet fjale:Ju/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet