Lajm

U zhduk dу ditë më рarë, fëmija gjendet raѕtëѕisht nga gazetari. Njerëzit kanë рikëруetje

Një fëmijë i cili u zh duk në Itali është gje tur nga një reporter i dërguar për të mbu luar zhd ukj en e tij, disa kilometra nga shtëpia e vogëlushit./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Gazetari Giuseppe Di Tommaso dëgjoi zhu rma afër rrugës ndërsa ishte duke shkuar për në shtëpinë e tyre sot./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Djali 21-muajsh u pa për herë të fundit në dhomën e tij të gjumit të hë nën në mbrë mje dhe u raportua i zhd ukur nga prin dërit e tij të nesërmen.Besohet se vogëlushi, i iden tifi kuar si Nicola Tanturli, u zgjua në mes të natës dhe doli nga shtëpia./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet