Lajm

As Që Ju Ka Shkuar Ndërmënd Ndonjëherë Pse Ek Ziston Ajo V Rima E Vogël Në Lavaman

As që ju ka shkuar ndërmënd ndonjëherë pse ekz iston ajo v rima e vogël në lavaman/ Më në fu nd vjen p ërgjigjia, duhet ta dinë të gjithë/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Është e d obishme ta dini.A keni pyetur ndonjëherë përse çdo lavaman ka hapje të vogël, përkatësisht një vr imë të vogël, nën r ubinet? Ekz istojnë dy arsye përse kjo vr imë ështëshumë e rëndësishme./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

1. Pa randalon d erdhjen e ujiy Arsyeja e parë është p engimi i d erdhjes së ujit nga lavamani. Nëse e mb yllni la vamanin (apo vaskën, apo enëlarësen) apo e ha rroni rubinetin ha pur, t eprica e ujit do të hyjë nëpër atë vr imë dhe do të shkojë në kanal dhe në atë mënyrë do të pengohet që uji të fillojë të de rdhet në dysheme./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet