Lajm

Nis pelegrinaxhi për në Kishën e Laçit/ Këto janë kufizimet që janë vendosur, lutemi për shëndet dhe të mira!

P o licia e Lezhës ka bërë të ditur të shtunën, masat e reja që ka marrë për mbarëvajtjen e pelegrinazhit në Kishën eShnaNdout në Laç më datë 12-13 qershor 2021. rejtoria Vendore e P ol icisë Lezhë i ka marrë për si gurimin e rendit dhe sigu /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

risë publike, para, gjatë dhe pas pelegrinazhit. Masat e marra janë si më poshtë: Nga ora 08:00 datë 12.06.2021– ora 24:00datë 13.06.2021, do të k ufizohen disa segmente rrugore mbi lëvizjen dhe parkimin e mjeteve të cilët janë:Nga Kryqëzimi i Gj ykatës – Kisha e Shna Ndout ”/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

“Nga Kryqëzimi i Poliklinikës – Kisha e Shna Ndout”“Nga Kryqëzimi i Gjimnazit – Kisha e Shna Ndout”“Nga Pallati 113 – Kisha e Shna Ndout”Në këto segmente rrugore do të qarkullojnë vetëm mjete të transportit publik ( autobus/ taxi) të liçensuara dhe tëpërcaktuara nga Bashkia Laç, mjetet e Kishës, mjetet e personaliteteve të larta shtetërore ,mjetet e emergjencave civile , zjarrëfiksja, ambulanca dhe p o licia./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet