Lajm

Ae Dini Pse Mund Të Ndjeni Sikur Ju Zë “Rrymaa” Kur Prekni Dikë!!

Tr.upi i njeriut mund të sjellë surpriza të mrekullueshme. Mendoni, për shembull, për faktin se ndonjëherë jemi në gjendje të përcjellim ene.rgjii elek.trikke në sasi të vogla në objekte të tjera.

A keni marrë ndonjëherë god.ittjee të lehta elektriike kur i afroheni dikujt ose prekni një objekt? Nëse keni menduar pse ndodh kjo dukuri dhe si funksionon, zbulonni më pposhttë arsyet.

Çdo gjë rreth nesh përbëhet nga attomee dhe, natyrisht, kjo përfshin edhe trupin e njeriut. Atommet, nga ana tjetër, janë bërë nga protonne, elektroonee dhe neuttronee.Secila prej tyre ka një ngarkesë pozitive, negative ose neuttralee, përkatësisht. Dhe ndërsa atommet në përgjithësi kanë një numër disi të qëndrueshëm të këtyre 3 llojeve të grimcave, elektroonett priren të udhëtojnë nga një vend në tjetrin gjatë gjithë kohës.Kjo do të thotë që ata mund të lëvizin nga orendiitë tona te rrobat, dhe prej andej te shpatulla e një kolegu kur i përshëndesim apo u japim një përpplassje mbi supe ose një shtrënngiim duarsh.