Lajm

Dy burra kryen marrë’dhënie se’k’s’uale me dy të mltura në hotel në Ferizaj, gjyk ata jep detaje

Gjy.kata Themelore në Ferizaj, ka aprovuar kërkesën e Prok.urorisë Themelore të Ferizajt, për caktimin e masës së parabu.r.gimit kundër të pandehurit S.A dhe I.Sh. shtetas të Republikës së Kosovës, për shkak të dyshimit të bazuar se veç e veç, kanë kryer veprën penale “dh.u.nimi”/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Gjykata ka vërtetuar faktin se “i pandehuri S.A. dysh.ohet se më 07.06.2021 dhe 08.06.2021, në kohë të pacaktuar, në një hotel.në Ferizaj, ka keqpërdorur s.e.k.s.u.alisht të dë.mtuarën –/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

të mi.t.urën e moshës nën 14 vjet, edhe pse e ka ditur se e dë.mtuara është e moshës nën 14 vjet ka kryer akt se.k.s.ual, edhe pse vepra pe.nale e dh.un.imit nuk është kryer me detyrim por duke pasur parasysh moshën e të dë.mtuarës konform nenit 225 të K P R K-së shprehja “pëlqim” nënkupton pajtimin e vullnetshëm të personit që ka arritur moshën 16 vjet për të kryer aktin s.ek.s.ual, andaj konsiderohet se e dë.mtuara nuk ka dhënë pëlqim./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet