Lajm

Një mënyrë 10 minutëshe që Japonezët përdorin më së shumti, prandaj kanë dhe një fytyrë të pastër dhe pa(VIDEO)

Një mënyrë 10 minutëshe që Japonezët përdorin më së shumti, prandaj kanë dhe një fytyrë të pastër dhe pa/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Arritja e një lëkure të shëndetshme dhe të pastër kërkon kohë dhe japonezët krijuan ritualin e tyre se si të duken dhe të shpë tojnë nga proble ma ti kat e lëkurës. .…Ndiqen/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Arritja e një lëkure të shëndetshme dhe të pastër kërkon kohë dhe japonezët krijuan ritualin e tyre se si të duken dhe të shpë tojnë nga proble ma ti kat e lëkurës. .…Ndiqen/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet