Lajm

E ruajta për natën e parë të martesës, por kur me pa burri im QAU si fëmijë kur kuptoi se e kisha

Sa herë preket tema e virg jërisë, ndjes hmëria është e lartë. Ka lexues për të cilët është diçka e tej kaluar, e të tjerë që e shohin ende sot si metër matës të moralit. Për shtypje madje u bën dhe të huajve. Një vajzë shkodrane ka rrë fyer historinë e saj. J

“Nuk jam e shëm tuar. As nuk jam prapanike. As nuk jam qe pur. Por më kanë zhgënjyer edhe mua në dashuri. Jam 27 vjeçe sot. E kam qenë në një lidhje 3-vje çare me një djalë po nga Shkodra. U ndamë, më la më saktë se nuk më priste ma. Donte të kon sumonin ak tin, unë doja që ta ruaja për natën e parë të martesës.

Jo se jam fanatike, por sepse besoj në shenj tërinë e familjes. As unë s’jam gabim, por as ai e këtu mendoj se ndi kon mënyra si jemi rritur e formuar të dy. Qava shumë. Aq sa u dobësova dhe u bana 48 kg.Pas disa muajsh një komshie imja më bën një fejesë me shkuesi me një të njohurin e saj italian. Alamet djali me e pa, e më thënë të drejtën kjo më shty ta njihja e të pranoja me dal me të. Dolëm, më ngjiti. Edhe ai maroi pas meje. Vendosëm me u feju. Normal ma kërkoi me xhentilesë me kalu natën me të.