Lajm

Gruaja e pë.son k eq kur kthehet nga pazari sapo takoi burrin në shtëpi(VIDEO)

E pab.esueshme ajo qe ka ndo dhur me nje grua ne Tirane. Një burrë nga fshati Vishnje ka go.ditur me gru.shta dhe shq elma bashkëshorten sepse ishte vonuar në Pazar./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

E pab.esueshme ajo qe ka ndo.dhur me nje grua ne Tirane. Një burrë nga fshati Vishnje ka g.oditur me gr ushta dhe shqelma bashkëshorten sepse ishte vonu ar në Pazar/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

E pab.esueshme ajo qe ka ndo dhur me nje grua ne Tirane. Një burrë nga fshati Vishnje ka go.ditur me gru.shta dhe shq elma bashkëshorten sepse ishte vonuar në Pazar.E pab.esueshme ajo qe ka ndo.dhur me nje grua ne Tirane. Një burrë nga fshati Vishnje ka g.oditur me gr ushta dhe shqelma bashkëshorten sepse ishte vonu ar në Pazar/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet