Lajm

“Burri më br.aktisi, bashkëje ton me tjetrën”/ 29-vjeçarja rrëfen tor.turat: Jam e vetme me djalin au.tik!

Ajo u martua në moshën 23-vjeçare me dikë që e mendoi si njeri të përshtatshëm për të. Megjithatë, jeta nisi të ndry shonte kur kuptoi se bashkëshorti/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

konsumonte a l k o o l, shpenzonte dhe gjërat u përkeqësuan pasi shkuan në Gjermani si azi lantë. Atje, paratë e as ist encës sociale i përdorte për a l k o ol, b i x h oz e h a sh ash. /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Dh u n a që vajza ka përjetuar ka shkuar deri në atë pikë sa ai të përdorte sende të ndryshme të forta për ta g o d i t u r, si th i k a t e ka ç av i dat, shoqëruar me k ë r c ë n i m i n se do ta v r i s t e së bashku me fëmijën. Pas lindjes së djalit të madh në Gjermani, mbeti sht atz ënë me të dytin, vetëm 6 muaj më vonë. Ajo tregon se nuk e d e n o n c o i kurrë për hir të dash urisë për fëmijën dhe f r i k ë s. E ka djalin a ut i k dhe 85% e trupit të tij është i d j e g r, jetojnë mes v ar f ërisë/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet