Lajm

Më ndihmoni”/ A duhet të dëgjojë nënën apo nusen kë të zgjedh?

Nëna ime jeton pranë meje dhe unë i blej disa gjëra të veçanta për të, por gruaja ime bëhet xhe loze nga kjo gjë?Le të bëhet xhe loze, le të mërz itet, sepse kjo është de tyra jote ndaj nënës tënde dhe gruaja ska të drejtë të ndë rhyjë,

por ti je përgjegjës për nënën tënde. Çështë kjo grua që ndë rhyn ndërmjet nënës dhe fëmijës së saj! Cila është kjo grua që ndë rhyn, ndaj nënës, dashurisë, butësisë dhe mëshirës së saj, e cila vu ajti me ty në shtatzani dhe në lindje! Një grua e tillë është xh ahile (injo rante). Nuk gjeti kjo grua hapësirë për të xhelo zuar vetëm se ndërmjet djalit dhe nënës së tij

Nëna ime jeton pranë meje dhe unë i blej disa gjëra të veçanta për të, por gruaja ime bëhet xhe loze nga kjo gjë?Le të bëhet xhe loze, le të mërz itet, sepse kjo është de tyra jote ndaj nënës tënde dhe gruaja ska të drejtë të ndë rhyjë, por ti je përgjegjës për nënën tënde. Çështë kjo grua që ndë rhyn ndërmjet nënës dhe fëmijës së saj! Cila është kjo grua që ndë rhyn, ndaj nënës, dashurisë, butësisë dhe mëshirës së saj, e cila vu ajti me ty në shtatzani dhe në lindje! Një grua e tillë është xh ahile (injo rante). Nuk gjeti kjo grua hapësirë për të xhelo zuar vetëm se ndërmjet djalit dhe nënës së tij