Lajm

Shtirej si her si prift e her si hoxhë për të përfituar para, Ja si e pëson…

Është arre/stuar një pop i rrejshëm në Bijeljine të Bosnjës dhe Hercegovinës, i njëjti mashtronte se ishte edhe pri/ftë e hoxhë. I njëjti person aku/zohet për ma/shtrim duke kryer funerale në të gjithë Bosnjën./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Një burrë inicialet e të cilit janë S.S. nga Ruhotina aku/zohet për marrje të dhjetëra mijëra markave të konvertueshme, duke u paraqitur si një prift zëvendësues, ai shuguroi ujë në fshatrat e Semberit,/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

ndërsa pagëzoi dy fëmijë. Një nga personat e mashtruar është Milka nga Batkoviq. Ajo ka thënë se atij ia kishte dhënë 20 marka gjermane pasi i kishte kryer ritualet fetare. Mu ky pop vërtetë më ka pëlqyer, vetëm po ta shihnit sa bukur këndonte. Ja kam dhënë 20 marka. I njëjti burrë akuzohet se ishte paraqitur si kryepeshkop, ku ai u mirëprit në një fshat Hercegovinas, ndërsa ai kreu disa shërbime funerale në afërsi të Tuzlës./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet