Lajm

Erdogan Del nga K0ntr0lli – “Shteti i Dh.unshëm i Izr.aelit, Shteti Te.rr0rist i Izr.aelit më nuk ka pshtim prej kësaj…”

Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan mbrëmë i bëri thi.rrje të gjithë botës, së bashku me vendet isl.ame, që në mënyrë efektive të kun.dërshtojnë Izr.aelin dhe sul.met e tij ndaj Xh.amisë Al-Aqsa, qytetit të Al-Quds (Jeruzalem) dhe të gjitha shtëpive palestineze./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

“Një botë që nuk mund të mbr.ojë Al-Kuds dhe mus.limanët do të thotë një botë që ka tërh.equr tashmë sig.uresën e një b0mbe vetëshka.tërruese”, tha presidenti turk pas një iftari që organizoi në Stamboll për nënat nga Dijarbakri, duke pr.otestuar dhe duke kërkuar kthimin e fëmijëve tw tyre tw ma.shtruar e shkuar në radhët e një org.anizate te.rror.iste si P.K.K./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Erdogan kujtoi sul.met e eg.ra izr.aelite ndaj palestinezëve në muajin e bekuar të Ramazanit.“Shteti i dh.unshëm i Izr.aelit, shteti te.rro.rist i Izr.aelit, po sul.mon eg.ërsisht dhe pa asnjë ndërgjegje mus.limanët në Al-Kuds të cilët synojnë vetëm të ruajnë shtëpitë e tyre mijëvjeçare, vendin e tyre”, tha Erdogan dhe vazhdoi:“Unë i bëj thi.rrje të gjithë botës, të udhëhequr nga vendet isl.ame, që në mënyrë efektive të kun.dërshtojnë Izr.aelin kun.dër sul.meve të tyre ndaj Xh.amisë Al-Aqsa, qytetit të Al-Kuds dhe të gjitha shtëpive të palestinezëve.”/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet