Lajm

Pro.sti.tucioni sheshit, na.mi në këtë hotel, zbulohet se pronari dhe administratorja bënin…

Pr.osti.tucioni sheshit, na.mi në këtë hotel, zbulohet se pronari dhe administratorja bënin…Ne op.eracionin “Restart”, u bë kap.ja dhe arr.estimi në fla grancë i shtetasve R. C., 35 vjeç, M. K., 34 vjeçe, E. Z., 36 vjeçe dhe M. S., 17 vjeçe, banues në Pogradec./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Në bazë të punës het.imore disajavore, provave të gru.mbulluara dhe kontrollit të ush.truar në një subjekt bar-kafe dhe hotel në Tushemisht, Pogradec, në pronësi të shtetasit R. C., u arrit të dokumentohej se ky shtetas, në bashkëpunim me shtetasen M. K. (në rolin e administratores)/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

dhe dy shtetaset e tjera, në mënyrë të org.anizuar lej.onin dhe ush.tronin vep.rimtarinë e pros.tituc.ionit në ambientet e këtij hoteli. Nga verifikimet e mëtejshme rezultoi se shtetasja M. K. nuk kishte kr.yer regjistrimin e subjektit pranë organeve tatimore/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet