Lajm

(VIDEO)/Tr.on.dit.et Anglia pas rastit te 2 vjeqarit te cilit mje.ket i’a shke.puten pajisjet e frym.emarr.jes

Pasi nuk u lejua ta merrte të birin as në shtëpi, babai i A.lfie Ev.ans tha për mediat se mj.ekët e spit.alit Alder Hey i urre.nin, i shihnin me përç.mim ngaqë i kanë luftuar për gjithë këto ditë.

Mjekëve ndërkohë u është kërkuar nga eprorët që të mos dalin jashtë spita.leve me uniformë, për shkak të mbështetësve të Alfie-t që sa vijnë e shtohen, edhe nga vende të tjera të botës, përcjell Telegrafi.Shumë mj.e.kë raport.ojnë se janë sha.rë e ofe.n.d.ar vazhdimisht.Disa mbështetës edhe i kanë kër.cë.n.uar me jetë e madje kanë thënë se do të dje.g.in sp.tal.in.Po.li.cia. ka rrethuar sp.ita.lin dhe po moni.toron pro.te.stu.esit edhe në media shoqërore.

Dy-vjeçari ka që të hënën i shkë.pu.tur nga pa.jisjet e fry.mëm.ar.rjes, por ndryshe nga ç’parashikohej, ka tre ditë që m.bi.jet.on me forcat e vetaPrindërit donin ta çonin në I.tali, ku “Spi.tali i Pa.pës për Fë.mijë” është i gatshëm ta mbajë në jet.ë, por g.jy.k.ata nuk i lejoi ta nxirrnin nga Anglia. Babai do t’i pa.di.të m.jek.ët për vr.a.sje.Pr.ot.es.ta në mbështetje të fëmijës që iu sh.këp.ut.n pa.jisjet e frym.ëma.rrjesPor më parë çështja duhej zgjidhur në gjykatat britanike.