Lajm

Shkonin me grip, mjeku i shtrinte dhe pastaj i bënte diçka që këto gra sot po “çm.enden”

Shkonin me grip, mjeku i shtrinte dhe pastaj i bënte diçka që këto gra sot po “çm.enden”/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Kjo që do t’ju rrëf ejmë duket si një histori e pab esueshme, por faktikisht ka ndodhur dhe ngjarja është kthyer në lajmin e ditës, sepse fajtori i dys huar përfundoi në arr est shtëpiak disa orë më parë..…Ndiqen! videon per te kuptuar se per qfare behet fjale:Ju/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Kjo që do t’ju rrëf ejmë duket si një histori e pab esueshme, por faktikisht ka ndodhur dhe ngjarja është kthyer në lajmin e ditës, sepse fajtori i dys huar përfundoi në arr est shtëpiak disa orë më parë..…Ndiqen! videon per te kuptuar se per qfare behet fjale:Ju/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet