Lajm

Qfare Po Ndodh Keshtu? – Kësaj Video Rralle Kush Mund Ti Pë.Rballojë, Diçka E FRl.’KSHME ! (Video)

Kësaj video rall kush mund ti për.ballo.jë, diçka e fri.ksh.me ! (Video) Një meteor që ka rë.në në Skoci duke lënë qindra njerëz të ha.bitur. Ai ka rënë në zonën mes /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Invernesit dhe Edinburgut duke lënë një fashë të gjatë dritë pas. Rë.nia e tij është filmuar edhe nga kalimtarë rastësisht, por au.tori.tetet nuk kanë asnjë shpjegim./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Kësaj video rall kush mund ti për.ballo.jë, diçka e fri.ksh.me ! (Video) Një meteor që ka rë.në në Skoci duke lënë qindra njerëz të ha.bitur. Ai ka rënë në zonën mes Invernesit dhe Edinburgut duke lënë një fashë të gjatë dritë pas. Rë.nia e tij është filmuar edhe nga kalimtarë rastësisht, por au.tori.tetet nuk kanë asnjë shpjegim./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet