Lajm

I qa n ze mra! Gjergj Leka hu mb nënën, rr ëq eth me fjalët: S’ta dh ashë dot pu thjen e fundit, m’i bëj ha llall fa jet o nëna ime

Di rigjentja e njohur, ka ndë rruar je të në Trieste të Italisë.Disa orë pas nda rjes së saj nga jeta ka re aguar edhe i biri i saj, Gjergj Leka. Teksa i d edikon një mesazh pr ekës./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Ai shkruan se ajo u nd a nga je ta në ditën e li ndjes së babait të tij të ndj erë.“Më i ke e nuk të dhashë pu thjen e fu ndit……Mezi po pr isje të ba shkoheshe me babin dhe pikërisht sot në di tëlindjen e tij u ngj ite lart. Mi bëj ha llall gjithë fa jet…../Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Di rigjentja e njohur, ka ndë rruar je të në Trieste të Italisë.Disa orë pas nda rjes së saj nga jeta ka re aguar edhe i biri i saj, Gjergj Leka. Teksa i d edikon një mesazh pr ekës.Ai shkruan se ajo u nd a nga je ta në ditën e li ndjes së babait të tij të ndj erë.“Më i ke e nuk të dhashë pu thjen e fu ndit……Mezi po pr isje të ba shkoheshe me babin dhe pikërisht sot në di tëlindjen e tij u ngj ite lart. Mi bëj ha llall gjithë fa jet…../Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet