Lajm

Gjin ekologu i ‘pa besë’ zbu lohet të jenë baba i 17 fëmijëve, por dy shohet për shumë më tepër

Një ish gjin.ekolog holandez është zbu luar si babai bio.logjik për të paktën 17 fëmijë, njofton të martën spitali ku ai punoi.Pra.ktikanti tani i ndjerë përdori spe rmatoz oidet e tij gjatë/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

inse.minimit artificial mbi gratë që menduan se po përdorin dhur ues ano.nimë, tha spitali.Jan Wildschut punoi në klinikën e pjellorisë në spitalin në Zwolle midis… /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Një ish gjin.ekolog holandez është zbu luar si babai bio.logjik për të paktën 17 fëmijë, njofton të martën spitali ku ai punoi.Pra.ktikanti tani i ndjerë përdori spe rmatoz oidet e tij gjatë inse.minimit artificial mbi gratë që menduan se po përdorin dhur ues ano.nimë, tha spitali.Jan Wildschut punoi në klinikën e pjellorisë në spitalin në Zwolle midi /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet