Lajm

Nuk na kishte shkuar ne mendje, ja cila është mosha në të cilën femrat “përvëlohen për s*ks

Ndoshta pjesa më e madhe do të mendojnë se bëhet fjalë për vajzat e reja, ato që janë rreth 20 vjeç, por jo. Zbulime të shumta kanë dalë në përfundimin se gratë janë shumë më të interesuara për se ks në të 30-tat dhe 40-tat e tyre. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT

Edhe pse këto ishin rezultatet, hulumtuesit gjithashtu kanë vënë re se tek femrat e kësaj moshe në krahasim me të kaluarën ka rënë shumë siguria në sht rat. Si pasojë e fri kës nga men opauza e hershme, gratë bëhen më të fru struara dhe duan më pak s e ks, por përsëri dëshira për marrëd hënie dom inon tek mosha 30-40 vjeç. Pothuajse 75 për qind e grave të anketuara kanë qenë të fri kësu ara nga menopauza dhe po e njëjta shifër e grave që kanë arritur në me nop auzë kanë deklaruar se i ka pe nguar në marrëd hënie. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT

Edhe pse këto ishin rezultatet, hulumtuesit gjithashtu kanë vënë re se tek femrat e kësaj moshe në krahasim me të kaluarën ka rënë shumë siguria në sht rat. Si pasojë e fri kës nga men opauza e hershme, gratë bëhen më të fru struara dhe duan më pak s e ks, por përsëri dëshira për marrëd hënie dom inon tek mosha 30-40 vjeç. Pothuajse 75 për qind e grave të anketuara kanë qenë të fri kësu ara nga menopauza dhe po e njëjta shifër e grave që kanë arritur në me nop auzë kanë deklaruar se i ka pe nguar në marrëd hënie. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT