Lajm

Mos e lejo kurrë burrin të bëjë këto 10 gjëra. Numri 1 bëhet nga shumë gra, por pasojat janë shumë të medha…

Mos e lejo kurrë burrin të bëjë këto 10 gjëra. Numri 1 bëhet nga shumë gra, por pasojat janë shumë të medha… Vajza dhe gra, këto janë 10 gjëra që nuk duhet të bëni në pjesët tuaja p rivate. Shumë gra, për fat të k eq, nuk e marrin parasysh këtë këshillë dhe pa sojat janë të tm.errshme./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Për të pasur një h igjienë të mirë in.time ne të gjithë t entojmë të lahemi tepër dhe ky është një nga gabimet më të mëdha që mund të bëjmë.Ne kemi vendosur të li stojmë 10 gjëra që nuk duhet të bëni (ose të bëni) në zo nat in.time. Nëse jeni të kujdesshme, ju do të sh mangni p robleme serioze shëndetësore që mund të çojnë edhe në h umbjen e p jellorisë. Një nga pjesët më d elikate të tr upit tonë është z ona jonë in.time. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT