Lajm

Kjo është mοsha kur femrα ‘çmεndet’ po nuk bëri sεks…!!

Zbulime të shumta kanë dalë në përfundimin se femrat janë shumë më të interesuara për s.e.ks, në të 30 tat dhe 40 tat e tyre.Edhe pse këto ishin rezultatet, hulu mtuesit gjithashtu kanë vënë re se tek femrat e kësaj moshe në krahasim me të kaluarën ka rënë shumë siguria në shtrat./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Si pa sojë e fri kës nga meno pauza e hershme, gratë bëhen më të frus truara dhe duan më pak s.e.ks, por përsëri dëshira për marrëd hënie domi non tek mosha 30-40 vjeç./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Pothuajse 75 % e femrave të anketuara kanë qenë të fri kësuara nga menopauza dhe po e njëjta shifër e grave që kanë arritur në menopauzë kanë deklaruar se i ka pe nguar në marrëd hënie/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet