Lajm

HlSTORlA e rraIIë: Sanije udhëheqë fermën në Kosovë me 450 krere deIe e 120 krerë VlÇA

Pronarja e fermës Safete Koprani thotë se kjo fermë do të bëhet qendra e parë e mbarështimit të mështjerrave të linjes gjenetike për majmëri dhe do të jetë burim i vazhdueshëm i racës Limuzinë, për nevojat e fermës së tyre por edhe për fermerët tjerë që merren me majmërinë e viçave.Plani i kësaj familje është që të rrisin numrin e viçave për majmëri deri në 500 krerë për periudhën prej tri viteve./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Pronarja e fermës Safete Koprani thotë se kjo fermë do të bëhet qendra e parë e mbarështimit të mështjerrave të linjes gjenetike për majmëri dhe do të jetë burim i vazhdueshëm i racës Limuzinë, për nevojat e fermës së tyre por edhe për fermerët tjerë që merren me majmërinë e viçave.Plani i kësaj familje është që të rrisin numrin e viçave për majmëri deri në 500 krerë për periudhën prej tri viteve./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet