Lajm

Bürri Në Gürbet, Pö Të Mös Ishte Künäti Te Më Mbüsh Dö Të…

Bu,rri Në Gurbet, Po Të Mos Ishte K,unati Te Më Mb,ush Do Të… Burri im ka 6 vite qee eshte ne gurbet, dhe vjen shum rralle , vetem nje here ne vite edhe at her kur/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

te vene nuk eshte shum i dhene pas meje, por i falenderohem kunatit qe nuk po me lejon te ndiej mungesen e s;ek;s;it, ai per mua ne cdo kohe eshte i gatshem te vije e te me mbush ashtu si dua unn, heren e fundit ai desh më…..Shtjjypp rrekllamenn me posshtte dhe shiikjoo vijjdeon e plotte.