Lajm

Ciilat janë ven, det ku fem rrat “Vd e$sin” t’i pre, kësh…

Ciilat janë ven det ku fem rrat “Vd essin” t’i pre kësh… Shumica e meshkujve shpesh pyesin se ku duhet pr ekur/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

partneren, në mënyrë që t’ia mundësojnë të pë rjetojnë ek stazën. Në qoftë se nuk i dini dhjetë zo na kryesore ero.gj.ene të femrave, po jua japim listën e tyre, do te mahniteni edhe vet dhe do mesoheni se ku ke naqen ato ti pr ekeni, patjeter duhet ti provoni ! Jo, në vend të parë nuk është.……shtyii’pee hapsri’en e mposht’me dhe pri’it 5 seki’onda pr tpar vidjeeonn