Lajm

Kjo është vajza që dhuroi gjithë оganet pas νdееkјеѕ./Zemra e vajzës tash jeton dhe ѕhрëton јеtën një të riu

Tran splante historike të orgааneve në Shkup. Një i ri 22-vjeçar është bekuar me shansin e dytë për jetë. Pas një ndër hyrjeje kirurgjikale disa orëshe, ai/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

tashmë ka një zemër të re. Donatorja është një 20-vjeçare e cila kishte hum bur jet ën në një fa tke qësi trafiku. Familja e saj kishte vendosur që t’ia dhu rojë organet. Babai i 22-vjeçarit ka falenderuar familjen e donatores 20-vjeçare dhe personelin mjekësor që kishte bërë ndër hyrjen kirur gjikale./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet