Lajm

E tme.rrshme se si po i trajtojnë fëmijët në kopesht, Ja se çfare i bënë njërit fëmijë të pafa.jshëm

Pas rapo.rti.mit se edukatorja. A. u soll në mënyrë të pap.ë rs.htat mori një vendim për pe zu.ll.im të përkohshëm derisa të vër.tetoh.en faktet dhe të përfu.ndojë pr.ocedura disi.plinor..sh.me ndaj fëmijëve në Qend.rën për Mb.r ojtje.n e Fos. h..njave, Fëmijëve dhe Ri.nisë Beogr.ad në Zve.çan.k/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Pas rapo.rti.mit se edukatorja. A. u soll në mënyrë të pap.ë rs.htat mori një vendim për pe zu.ll.im të përkohshëm derisa të vër.tetoh.en faktet dhe të përfu.ndojë pr.ocedura disi.plinor..sh.me ndaj fëmijëve në Qend.rën për Mb.r ojtje.n e Fos. h..njave, Fëmijëve dhe Ri.nisë Beogr.ad në Zve.çan.ka/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet