Lajm

Të bësh da shuri kur jeni me “ato”?! Befason mjekja: Ja çfarë mund t’ju ndodhë…!!

Por, sipas saj trupi është një krijesë bio logjike dhe është i ndë rtuar në mënyrë të tillë që të kryejë me kor rektësi proc eset e tij të plota, ndaj dhe shkencërisht është vërtetuar se gjatë atyre ditëve nuk është e këshi llueshme bërja e dashurisë, edhe pse shumica mund të jenë kù ndër./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Në një studim të kryer në Oklahoma, ka rezultuar se femrat që nuk e kanë pasur aspak pro blem bërjen e dashurisë kur janë me “ato” më pas kanë rap ortuar disa pro.bleme me trupin e tyre.Kështu, shumica ka treguar se disa orë më pas kanë përjetuar dh.imbje të mëdha ndërsa të tjerat kanë thënë se kanë qenë më të prèkùra ndaj inf.eksioneve./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet